Gemeente Deventer

A1 Bedrijvenpark | Gemeente Deventer

Website: www.a1bedrijvenparkdeventer.nl

Article in other language:

A1 Bedrijvenpark

A1 Bedrijvenpark Deventer is onderdeel van de Cleantech Regio. Innovatie en duurzaamheid zijn onlosmakelijk verbonden met A1, dat een van de groenste bedrijvenparken van Nederland wil worden. Veertig procent van de totale 129 ha wordt ingevuld met water en groen, er zijn geen gasaansluitingen op het bedrijvenpark en voor de energievoorziening wordt onder meer gebruik gemaakt van ‘eigen’ windmolens langs de A1. De vestiging van een waterstoftankstation wordt onderzocht en er wordt gekeken naar de mogelijkheden van A1 Bedrijvenpark als hub voor stadsdistributie.

Multimodaal en internationaal distributieknooppunt
A1 Bedrijvenpark Deventer heeft een directe aansluiting op één van Europa’s belangrijkste transportroutes. Vlakbij ligt de haven, in oppervlakte een van de grootste van Nederland, waar naar verwachting in 2020 een containerterminal in gebruik wordt genomen. Dat versterkt de sleutelpositie van Deventer in het Trans-Europees hoofdnetwerk van spoor-, auto- en waterwegen (TEN-T), waarlangs het internationale personen- en goederenvervoer zo optimaal mogelijk kan worden afgewikkeld. Tussen Randstad en Ruhrgebied, Scandinavië en Zuid-Europa, Noordoost Europa en Noordzeehavens.

Arbeidspotentieel
De stad heeft een breed aanbod aan gerenommeerde onderwijsinstellingen en (internationale) adviesbureaus. Met de Technicampus heeft Deventer een regionaal opleidingscentrum waarin gemeente, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken. De arbeidsmarkt is veerkrachtig en biedt geschoold talent op alle niveaus.

Groots ondernemen
Al met al heeft Deventer alles in zich als logistieke hotspot om groots en duurzaam te ondernemen. Voor grote en kleine, nationale en internationale bedrijven. Watergebonden of niet watergebonden. In de Deventer haven of op A1 Bedrijvenpark Deventer. Kavels zijn direct beschikbaar. Van 0,5 tot 10 hectare of meer en voor een concurrerende prijs. Deventer biedt volop kansen voor groots ondernemen.