Oswin Verkerk

Bilfinger Tebodin | Oswin Verkerk

Website: http://www.tebodin.bilfinger.com/

Article in other language:

Bilfinger Tebodin

Bilfinger Tebodin, onderdeel van industrieel dienstverlener Bilfinger, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau. Het bedrijf verleent onafhankelijke diensten op basis van de kennis en ervaring van zo’n 3.200 adviseurs en ingenieurs.
Bilfinger Tebodin telt acht vestigingen in Nederland. De vestiging in Deventer telt ruim 40 medewerkers en is gespecialiseerd in het ontwerpen engineeren van fabrieken in de voedingsmiddelen- en mengvoerindustrie.

Engineering
De activiteiten van de afdeling Engineering lopen zeer uiteen. Oswin Verkerk, manager Engineering, licht toe: “Het gebeurt dat we bij de ideevorming voor een nieuwe fabriek betrokken worden en leadpartner zijn in het hele proces van denken, ontwerpen en bouwen van gebouw en het machinepark erin. Bilfinger Tebodin heeft alle disciplines in huis om het gehele project integraal uit te kunnen voeren. Ook kunnen wij op één of meerdere specialismes in het proces worden ingeschakeld”.

De foodindustrie in Nederland staat wereldwijd op een hoog niveau. De hele keten van voedselveiligheid zoals die in Nederland staat, is uniek in de wereld. Daarom is er veel vraag naar dit specialisme. Een project waar Oswin trots op is, is de realisatie van een nieuwe zeer grote zuivelfabriek in Borculo. Van A tot Z is vanuit Deventer het hele proces begeleid: “Het was een uniek en groot project. De meeste van de engineeringsprojecten liggen zo tussen de 500 tot 1.000 manuren werk, Borculo ging daar ver overheen”.

Een belangrijk onderdeel tijdens de engineering is BIM (Building Information Modelling). Dit is een werkmethodiek waarbij alle informatie van een bestaande of een nieuwe fabriek in een virtuele 3D omgeving wordt gezet.

Consultancy
Arthur Beskers is senior consultant bij Bilfinger Tebodin en altijd al nauw betrokken geweest bij de vestiging in Deventer. Ook deze afdeling groeit flink. De laatste tijd staat circulair ondernemen steeds meer in de belangstelling. Speciaal voor de maakindustrie heeft Tebodin Bilfinger een scan ontwikkeld die energie- en waterverbruik meet, grondstoffen en reststoffenstromen in kaart brengt en vervolgens de besparingsmogelijkheden aangeeft. Binnen het Deventer team is ook veel knowhow aanwezig over vergunningsaanvragen, milieukundige rapportages, veiligheidsstudies, het opzetten van een compliance register en natuurlijk de toekomstige Omgevingswet waar veel vraag naar is.

Exportlanden
België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en incidenteel in landen in de rest van Europa en Azië.