Ynte Schukken

Gezondheidsdienst voor Dieren | Ynte Schukken

Website: www.gddiergezondheid.nl

Article in other language:

Gezondheidsdienst voor Dieren

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) is in 1919 opgericht als provinciale organisatie om dierziekten bij koeien te bestrijden. Inmiddels is GD uitgegroeid tot een internationale organisatie die in Deventer beschikt over één van de grootste veterinaire laboratoria ter wereld. Dagelijks werken ruim 430 medewerkers op een innovatieve manier aan de gezondheid van landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren. Dat doet GD samen met dierhouders, dierenartspraktijken, overheden en het bedrijfsleven. In 2017 was de geconsolideerde omzet 58 miljoen euro.

De combinatie van diagnostiek en diergezondheidsexpertise is wat GD zo uniek maakt. GD voert in opdracht de diergezondheidsmonitoring in Nederland uit, doet praktijkgericht onderzoek en ontwikkelt programma’s voor dierziektepreventie en dierziektebestrijding. GD voert ruim 4,8 miljoen lab-bepalingen per jaar uit, de monsters van onder andere melk, bloed en mest worden ingestuurd door dierenartsen en veehouders.

Internationaal is GD bekend als GD Animal Health en heeft een goede internationale reputatie als contract research organisatie voor toegepast onderzoek, onderwijs en consulting. Het opleidings- en trainingsinstituut GD Academy organiseert trainingen over diergezondheid voor veehouders, dierenartsen, de farmaceutische - en de veevoederindustrie. De cursussen omvatten zowel de theorie als de praktijk van veterinaire diagnostiek en laboratoriumonderzoek. Steeds meer internationale deelnemers vinden hierdoor hun weg naar Deventer.

Vernieuwd laboratorium
In 2017 heeft GD haar laboratorium compleet vernieuwd na een verbouwing van ruim twee jaar. De inrichting en de logistiek waren aan vernieuwing toe. Het resultaat is een ultramodern laboratorium dat zeer efficiënt is ingericht en berekend is op verdere groei.

Exportambitie
Op dit moment komt een beperkt deel van de omzet uit het buitenland. GD wil groeien en heeft een exportplan opgesteld waarbij de meest kansrijke regio’s zijn geïdentificeerd. Nederland loopt voorop als het gaat om de kennis en aanpak van diergezondheid. GD ziet dan ook tal van mogelijkheden om de activiteiten binnen en buiten Europa verder uit te bouwen.

Exportlanden
GD is wereldwijd actief. De diergezondheidsexperts van GD geven lezingen en advies over de hele wereld. Cursisten van GD Academy komen uit alle windstreken naar Deventer, vanuit Europa, Zuid-Afrika, Azië en Zuid-Amerika. En aan het laboratorium evaluerend onderzoek (Proficiency Testing Schemes) dat GD een aantal keer per jaar uitvoert, nemen laboratoria uit meer dan 100 landen deel.