Harold Viscaal

MKB Deventer | Harold Viscaal

Website: www.mkbdeventer.nl

Article in other language:

MKB Deventer

MKB Deventer is een ondernemersvereniging van ruim 1.200 ondernemingen in het Deventer midden- en kleinbedrijf. Het is daarmee de grootste lokale ondernemersvereniging van het land. De activiteiten lopen uiteen, onder andere: lobby, netwerkversterking en ontwikkeling toekomstbestendig ondernemerschap. Wij prikkelen het ondernemerschap van onze leden middels onderstaande programma’s / diensten, te weten: E-commerce & vernieuwende businessmodellen, Personeels- en inkoopvoordelen, duurzaamheid, exportstimulering bij de leden. 

Naast een actief bestuur beschikt MKB Deventer ook over een eigen uitvoerend bureau die de vele activiteiten van de vereniging met en voor de leden uitvoert.

MKB Exportborrel

Sinds 2015 organiseert MKB Deventer voor haar leden die internationaal opereren drie keer per jaar de exportborrel. Hierbij wordt samengewerkt met Rabobank Salland. Tijdens deze bijeenkomsten zijn al vele succesvolle matches gemaakt en is door lokale samenwerking veel aan exportstimulering gedaan. Zowel bij reeds exporterende bedrijven als bij bedrijven die dit nog niet deden. Via ons eigen MKB Magazine kunnen onze leden de verslagen lezen van de exportborrels en de spin-offs die eruit voortvloeien.

Digitale Deventer export kaart

Op www.exportdeventer.nl treft u alle zes werelddelen online aan. Op de kaarten kunt u zien naar welke landen Deventer bedrijven producten en diensten exporteren. Door een land aan te klikken ziet u welke Deventer bedrijven naar deze landen exporteren. Het zal u verrassen naar hoeveel landen soms de meest onverwachte bedrijven exporteren. Laat u ook inspireren tot het verleggen van uw afzetgebied in het buitenland. In deze database en het 2e exportboek zitten ruim 170 Deventer exportkampioenen.

Exportboek Made in Deventer!

MKB Deventer is initiatiefnemer van dit boek. De content van dit boek is ook te vinden op www.exportdeventer.nl. Online worden de gegevens bij verandering telkens bijgehouden.

Partner van provincie Overijssel bij exportactiviteiten

MKB Deventer is trotse partner van de provincie Overijssel bij de organisatie en uitrol van de exportactiviteiten. Via de door ons gebouwde portals: go4export.nl, go4export.de en go4export.com staan alle activiteiten vanuit het provinciale programma Go4export vermeld. Bijzonder is dat in de portals ruimte is voor 1.000 exportprofielen van Overijsselse en sinds kort ook Gelderse bedrijven. De content van dit boek staat er al in!

Meer weten over het ambitieuze MKB Deventer, dit is te vinden op onze website www.mkbdeventer.nl.

Harold Viscaal, trotse voorzitter MKB Deventer