Rudy Dries

Rabobank Salland | Rudy Dries

Website: www.rabobank.nl

Article in other language:

Rabobank Salland

Internationaal zakendoen met Rabobank Salland

Of het nu gaat om het vinden van de juiste partners of kennis verkrijgen over de wet- en regelgeving in een bepaald land: voor ondernemers zijn er uitdagingen genoeg bij het internationaal zakendoen. Daarnaast zijn er natuurlijk verschillen in taal en cultuur. Hoe verder van huis, hoe lastiger het kan zijn.

Rabo International Desk
De Rabobank is al ruim 40 jaar internationaal actief, inmiddels in ruim 120 landen. In ruim 40 daarvan hebben we fysiek kantoren. In de helft van die landen, onder meer Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, China en Brazilië en in Noord-Amerika, hebben we een Rabo International Desk met Nederlands sprekende collega’s. Ondernemers die in deze landen opereren hebben vaak specifieke vragen over zaken als lokale betaalrekeningen, valutazaken, financieringen en leasing. De Rabobank kent de buitenlandse markten en voorziet in de vraagbehoefte. Daarnaast kan de Rabobank zorgen voor een introductie bij een ambassade of kamer van koophandel en geeft ze advies over handelsrisicomanagement. Doet u zaken buiten Nederland, dan behoudt u één aanspreekpunt binnen uw eigen lokale Rabobank.

Voordelen van de Rabo International Desk:

  • specifiek voor onze Nederlandse klanten, in alle sectoren en bedrijfsgroottes
  • professionals die Nederlands én de lokale taal spreken
  • kennis van de lokale wet- & regelgeving én gebruiken
  • ontsluiting van ons lokale netwerk en contact met betrouwbare lokale partners

Internationaal Zakendoen met Rabobank Salland

Rudy Dries, 55 jaar, is specialist Financiële Logistiek bij Rabobank Salland, heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van internationaal handelsrisicomanagement en is sinds 2005 werkzaam voor de Rabobank. Zowel voor grootzakelijke bedrijven als voor het mkb met een internationaal vraagstuk, wordt door de zakelijke accountmanager de expertise van Rudy ingezet. Vanuit Rudy ligt er een zeer kort lijntje naar de International Desks.

Handelsrisicomanagement

Rudy Dries: ”Internationaal actieve ondernemers krijgen te maken met verschillende risico’s. Niet te onderschatten factoren bij internationaal zakendoen zijn de betalings- en leveringszekerheid. Een handtekening onder een overeenkomst is namelijk niet zaligmakend. Een exportorder is pas succesvol als deze betaald is. Een logische redenering, maar bent u zich bewust van alle risico's bij een exportorder? Bij handelsrisico's denkt men al gauw aan het debiteurenrisico met een Letter of Credit (LC) als oplossing; maar is dit altijd de juiste keuze?

Het is belangrijk om de impact van risico's op de continuïteit van de onderneming vooraf in kaart te brengen. Een risico kan afhankelijk van onder meer de grootte van de order en transactiekenmerken, een grote of kleine impact hebben op de onderneming. Wanneer een project bepalend is voor meer dan 50% van de jaaromzet, leidt niet-afname tot kapitaalvernietiging en mogelijk tot de ondergang van de onderneming. Bij grote spreiding kan een onderneming het risico van non-betaling makkelijk opvangen. De conclusie is dat gedegen analyse van de impact van risico's van groot belang is voor het treffen van de juiste maatregelen.

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het afdekken van de risico's en de onderhandeling met uw afnemer, adviseer ik bij iedere order de volgende stappen te doorlopen. 

De belangrijkste stappen: 

  1. Inventariseer welke handelsrisico's van toepassing zijn, alvorens de verkoopovereenkomst te tekenen. Raadpleeg eventueel uw bank voor analyse en advies.
  2. Onderhandel met uw afnemer welke condities bespreekbaar zijn.
  3. Bepaal de impact van de geïnventariseerde risico's voor de onderneming.
  4. Bepaal welke risico's u wilt afdekken, beperken of eventueel accepteert.
  5. Inventariseer samen met uw bank de mogelijkheden en kies voor oplossingen passend bij uw onderneming, type transactie en afnemer (een complexe oplossing is soms lastig te verkopen).

Daarnaast speelt de sanctiewetgeving meer en meer een rol bij internationale handel. Hierbij spelen vraagstukken als; betreft het dual-use goederen, wie is de koper en is deze ook eindgebruiker of worden goederen doorverkocht aan andere partijen in sanctielanden. De sancties op niet nakomen van deze wetgeving kan behoorlijke impact hebben op bedrijven en hun bestuurders.

Waarom is dit voor u interessant?

In mijn optiek zijn maatwerk oplossingen, aansluitend bij de specifieke order, succesvoller in te zetten. Een instrument om risico's af te dekken dient te passen bij de onderneming, de aard van de goederen, het land van de afnemer en de grootte van de transactie. Dus de keuze voor een betalingsconditie en zekerheidsstelling is van commercieel belang. Vanuit Rabobank Salland inventariseer ik samen met de ondernemer de belangrijkste handelsrisico’s om aansluitend te bepalen welke instrumenten ingezet kunnen worden om het risico te minimaliseren. Daarbij kijk ik niet alleen naar handelsrisico’s maar ook naar de impact op het werkkapitaal van het bedrijf.”