Wim Smit

Value2Health | Wim Smit

Website:

Article in other language:

Value2Health

In 2011 is Value2Health opgericht met als doel de juiste balans vinden tussen goede zorg, hoge kwaliteit van leven en beheersbare zorgkosten. Value2Health analyseert medische gegevens en zet deze in een onderlinge ranking met als doel dat medisch specialisten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars gezamenlijk leren en daarmee de kwaliteit kunnen verhogen tegen lagere kosten. Bij Value2Health werken 160 mensen waarvan 80 in het hoofdkantoor in Deventer. Onder het bedrijf hangen de merken: PART zorg, Brightingale en Prismant en het is een zuster van databewerker MRDM.

Effectieve aanpak darmkanker
Directeur Wim Smit laat een wetenschappelijk onderzoek zien dat onlangs is gepubliceerd over de effectiviteit van de aanpak van darmkanker. De resultaten per medisch specialist en ziekenhuis liepen acht jaar geleden door verschillende aanpak zeer uiteen. Door onderlinge vergelijkingen op te zetten is heel veel inzicht ontstaan en zijn de ‘best practices’ tot standaard verheven. De kwaliteit en effectiviteit van de behandelingen zijn daardoor met sprongen vooruitgegaan.
Het informatieplatform van Value2Health speelde daarin een cruciale rol. Smit: “Uit evaluatie blijkt dat het aantal sterfgevallen van darmkankerbehandelingen met 50% is afgenomen. In Nederland praat je dan over 600 tot 800 mensenlevens! Voor de ziekenhuizen en zorgverzekeraars is het prettig dat daarnaast de kosten van de behandelingen in deze periode met 8% gedaald zijn, inflatie niet eens meegerekend.

Fusie
Value2Health is begin 2018 gefuseerd met LOGEX. Beide partijen vullen elkaar uitstekend aan. Waar Value2Heatlh gespecialiseerd in analyse van klinische kwaliteitsdata is LOGEX gespecialiseerd in kostenberekeningen en –besparingen in de zorg. Gezamenlijk ontstaat zo een internationale, data gedreven combinatie die het gehele spectrum van waardegedreven zorg (value-based healthcare) bestrijkt. Deze ‘one-stop-shop’ is uniek in de wereld.

Exportambitie
Zweden was lange tijd het internationale gidsland met betrekking tot monitoring en bijsturing van medische ingrepen. Door het werk van Value2Health en andere partijen in de zorg heeft Nederland Zweden nu ingehaald. In alle landen ter wereld gaan de zorgkosten door het plafond, behalve in Nederland. Het buitenland ziet dit ook en wil daar van leren.
Dit biedt ruimte voor buitenlandse expansie. Buitenlandse vestigingen zijn inmiddels geopend in Zweden, Frankrijk en Tsjechië. De eerste omzet komt nu uit deze vestigingen. Naar verwachting zal op korte termijn omzet volgen uit het Midden-Oosten, Australië en Brazilië. Voor de wat langere termijn wordt uitbreiding verwacht naar de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Singapore.

Exportlanden
België, Frankrijk, Zweden, Finland, Tsjechië