Andries Heidema

Deventer: All over the world | Andries Heidema

Website: www.deventer.nl

Article in other language:

Deventer: All over the world

In 768 bouwde de monnik Lebuinus op een rivierduin zijn eerste houten kerk, vlakbij een nederzetting aan een natuurlijke haven. Daarmee legde hij het fundament voor de stad Deventer, een van de oudste (handels)steden van Nederland en voor één van de grootste binnenhavens van ons land.

Al in de 9e eeuw was Deventer een belangrijk economisch en religieus centrum binnen het Utrechtse bisdom. In 1285 werd Deventer lid van het Hanze-handelsverbond en groeide in de 14e en 15e eeuw uit tot één van de belangrijkste Europese handels- en kenniscentra. Van die rijke historie is zeer veel bewaard gebleven. Heel veel monumenten zijn prachtig gerestaureerd en volop in gebruik.

Eeuwenoud en springlevend zijn ook het ondernemersbloed en de internationale uitwisseling van kennis en goederen, deel van het DNA van Deventer. Dat zie je terug bij de vele NGO’s (Niet-Gouvernementele Organisatie, organisaties die geen overheden vertegenwoordigen), de samenstelling van de stad en de vele internationaal georiënteerde bedrijven. Maar ook in de sleutelpositie van Deventer in het Trans-Europees hoofdnetwerk van spoor-, auto- en waterwegen (TEN-T) voor het internationale personen- en goederenvervoer.

Met de realisatie van een containerterminal in de haven wordt deze positie verder versterkt. Na de verwachte opening in 2020 wordt Deventer opgenomen in het netwerk van BCTN (Binnenlandse Container Terminals Nederland) met frequente verbindingen met Rotterdam en Antwerpen. De overslag is belangrijk voor bedrijven uit de Cleantech Regio (grofweg de driehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen) en geeft een stevige impuls aan duurzaam vervoer via het water.

Internationaal, beleving, innovatie, durf, handelsgeest, nuchterheid, open blik en trots. Sleutelwoorden die passen bij Deventer en het Deventer bedrijfsleven. Dat bewijst ook deze tweede druk van Made in Deventer. Stonden er in de eerste druk bijna 100 exporterende bedrijven in het boek, nu zijn het er al bijna 200. Ook de internationale vindbaarheid in het Duits en Engels via madeindeventer.com is een mooi staaltje van Deventer DNA. Dat ‘ons’ initiatief Made in Deventer navolging vindt op provinciaal niveau is een compliment voor heel Deventer.

Al met al staat Deventer al 1250 jaar op de kaart. Eerst op die van het bisdom, toen op die van de Lage Landen en Europa en nu dus ‘All over the world’ op de digitale kaart. Ik hoop van harte dat zo iedereen het Deventer bedrijf of product kan vinden wat hij of zij zoekt.

Andries Heidema
Voormalig burgemeester van Deventer en thans Commissaris van de Koning provincie Overijssel (vanaf 1 augustus 2018)