Eddy van Hijum

Provincie Overijssel | Eddy van Hijum

Website:

Article in other language:

Provincie Overijssel

Werken aan werk, ook over de grens! Het MKB is dé banenmotor van Overijssel. Samen met onze partners, ondernemers en inwoners werken wij aan een sterke Overijsselse economie met veel werkgelegenheid. Dat betekent zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een innovatief en concurrerend bedrijfsleven, een goede aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs en een goed functionerende vrijetijdseconomie.

Internationaal actieve bedrijven groeien sneller op het gebied van werkgelegenheid, de geboden arbeidsplaatsen hebben een hogere arbeidsproductiviteit, zijn constanter en voegen per arbeidsplaat meer waarde toe. Het versterken van de regionale economie, is één van de belangrijkste doelstellingen van provincie Overijssel.
Om de concurrentiekracht van het MKB te vergroten investeert provincie Overijssel onder andere in internationalisering en grensoverschrijdende samenwerking. Het doel? Het aantal mkb’ers dat een exportambitie benoemt, plannen opstelt en uitvoert, verhogen. Het middel hiervoor is het GO4EXPORT programma waarmee mkb’ers hun internationale ambities kunnen realiseren.

Samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het onderwijs uit de provincie treffen wij maatregelen die mkb’ers helpen de stap over de grens te zetten. Door te faciliteren in bijvoorbeeld handelsmissies zijn al vele Overijsselse bedrijven in de positie gebracht om zaken te doen met buitenlandse bedrijven. Eén uitdaging is om de mkb’ers binnen Overijssel met elkaar te verbinden, zodat ondernemers internationale ervaringen met elkaar uitwisselen en gezamenlijke acties oppakken. Dit exportboek van MKB Deventer is bij uitstek een mooi voorbeeld van samen internationaliseren. Door een gezicht te geven aan exporterende bedrijven en hun kennis en ervaring te delen, worden andere mkb’ers gemotiveerd de mogelijkheden over de grens te onderzoeken.

Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie, provincie Overijssel