Marco Kok

Deventer, International Office | Marco Kok

Website: www.deventer.nl

Article in other language:

Deventer, International Office

In 2018 bestaat Deventer, een van de oudste (handels)steden van Nederland, alweer 1250 jaar. Al in de 9e eeuw was de stad in Nederland een belangrijk economisch en religieus centrum. In de 14e en 15e eeuw groeide Deventer als Hanzestad uit tot één van de belangrijkste handels- en kenniscentra in Europa.

Dat ondernemersbloed en de internationale uitwisseling van kennis en goederen horen bij het DNA van Deventer. Dat zie je ook terug bij het International Office Deventer dat in 2015 door vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties, cultuur- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid is opgericht.

Door uitwisseling van contacten en het openstellen en verbinden van activiteiten, projecten en expertise zorgen betrokken partners voor synergie. Samen brengen ze zo de internationale kracht van Deventer voor het voetlicht en leveren ze een bijdrage aan internationale samenwerking en ontwikkelingen. Door een helpende hand in ontwikkelingslanden, internationale business, creatieve uitwisseling met andere culturen en de betrokkenheid van Deventer studenten als toekomstige wereldburgers.

Deze samenwerking heeft de afgelopen twee jaar tot mooie resultaten geleid in Deventer en in de landen waarmee Deventer samenwerkt en handelt. Eigen internationale initiatieven kregen een sterkere economische component en tegelijkertijd heeft de internationale dimensie voor nieuwe kansen voor de economie van Deventer gezorgd. Deze synergievoordelen onderstrepen het belang van het International Office Deventer. En daar zijn we trots op!

Ambassadeurs en leden van het International Office Deventer schakelen met elkaar en met hun achterban, zorgen voor onderlinge verbindingen, wisselen informatie en gegevens uit, doen zaken en verbreden hun netwerken. Wilt u zich ook aansluiten bij het International Office Deventer, heeft u vragen of ideeën? Neem dan contact met ons op of kijk op de website: www.deventer.nl/besturen/deventer-internationaal/international-office-deventer

 

Marco Kok
Namens de partners van het International Office